• városok
  • nevezetességek
  • szállások
  • események
  • szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

  

1. Alapfogalmak

 

1.1.  Szolgáltató:

Horváth Tibor e.v. (Cím: 9700 Szombathely, Benedek Elek u. 2. fsz. 4.; adószám: 66672379-1-38; képviseli: Horváth Tibor)

1.2.  Weblap:

A Szolgáltató tulajdonában lévő http://www.montenegrodirekt.hu/ és http://montenegrodirekt.hu/ és a hozzá tartozó összes aloldal.

1.3.  Szolgáltatás:

A Weblapon elérhető összes regisztrációhoz kötött és regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások összessége, melyek a következők:

Regisztráció nélkül elérhető szolgáltatások:

-          Útikönyv elérhetősége

-          Interaktív programajánló használata

-          Eseménynaptár használata

-          Szolgáltatások keresőjének használata

-          Szállásadók kínálatának elérhetősége

Regisztrációhoz kötött szolgáltatások:

-          Látogatóként:

o    a honlapon lévő szállások, események, városok, nevezetességek, és a honlap bármely egyéb tartalmi elemeinek Kedvencek közé mentése későbbi könnyebb megtekinthetőség miatt

-          Szállásadóként:

o   szálláshirdetések létrehozása

o   szálláshirdetési felület vásárlása

o   szálláshirdetések nyilvánossá tétele

o   szálláshirdetések különböző kiemelési lehetőségeinek használata

o   Affiliate (ajánlói) rendszer használata

o   Szállásadói pontrendszer használata

o   szálláshirdetések kezelőfelületének használata

1.4.  Felhasználó:

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetve mindenki, aki a Weblap bármely Szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

1.4.1.        Szállásadó:

Minden olyan Felhasználó, aki szálláshely üzemeltető, tulajdonos, vagy egyéb természetes vagy jogi személy, aki a Weblapon szállásadóként regisztrált.

1.4.2.        Látogató:

Minden olyan Felhasználó, a Weblap regisztráció nélkül elérhető, vagy Látogatókénti regisztrációval elérhető felületét böngészi, illetve ezen felületek Szolgáltatásait használja.


2.       A Szolgáltatás rövid ismertetés

 

2.1.

A Szolgáltató Montenegróval, mint turisztikai úticéllal kapcsolatos szabadon elérhető információkat nyújt a Látogatók részére, mint Regisztráció nélkül elérhető szolgáltatást.  Szolgáltató célja, hogy minél átfogóbb információt adjon és minél több szállásadó kapcsolati adatait tegye elérhetővé a Montenegróba igyekvő turisták és utazók számára. A látogatók részére lehetőség van regisztrálni, amely esetben az általuk érdekesnek vagy fontosnak ítélt információs elemet saját fiókjukba a kedvencek közé tudnak menteni a későbbi könnyebb megtalálás érdekében.

2.2.

A szolgáltató szálláshirdetési felülete biztosít montenegrói Szállásadóknak. A szálláshirdetési szolgáltatás regisztrációhoz kötött. A regisztrált szállásadóknak lehetőségük van a szálláshirdetők részére elkészített kezelő felületet használni. Az elkészített szálláshirdetéseket a kiválasztott hirdetési ütem szerint, díjazás ellenében tudják a Szállásadók a Weblapon megjelenttetni.

2.3.

 A szálláshirdetési Szolgáltatás nem foglalási szolgáltatás. A Szállásadó nem foglalási jutalékot fizet a Szolgáltatónak, hanem előre meghatározott hirdetési díjat illetve hirdetés-kiemelési díjakat, melyekért cserébe a Szolgáltató megjelentteti a Szállásadó által kínált szállást a Weblapon a Szállásadó által megadott közvetlen elérhetőségekkel együtt.


3.       A Szálláshirdető vállalásai

 

3.1.

 A Szállásadó az oldal használatával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti jelen szerződést.

3.2.

A Szálláshirdető önkéntesen dönt a szállásának hirdetéséről a Szolgáltató felületén.

3.3.

A Szálláshirdető a szállásadói felületen történt regisztrációt követően hozhatja létre szálláshirdetéseit. Amennyiben a hirdetését meg szeretné jelentetni a Weblapon, úgy köteles hirdetési díjat fizetni. A hirdetési díjat közvetlen banki átutalással, vagy a Szolgáltatóval szerződött Pénzügyi szolgáltatók online fizetési szolgáltatása segítségével egyenlíti ki. (Pénzügyi szolgáltatók adatait lásd jelen ÁSZF 5. pontjában.)
A hirdetési díj a hirdetési időtartam hosszától függ, és mértékét mindig az aktuális díjtáblázat tartalmazza, amely minden esetben látható a regisztrált szálláshirdetők számára. A hirdetés a hirdetési díj beérkezése után lesz látható a Weboldalon.

3.4.

A Szállásadó köteles a minőségi szálláshirdetés megjelenéshez szükséges adatokat (szöveges bemutatkozás, képek, szállásárak, elérhetőség és pontos hely térképen való feltüntetésével) feltüntetni a szálláshirdetésének adatlapján. Ez szükséges ahhoz, hogy a Weblap Szolgáltatója minőségi információkat és szálláshirdetéseket nyújthasson a Felhasználók részére. A Szállásadó biztosítja, hogy a Szolgáltatónak a szállás minőségéről és feltételeiről átadott információk teljesek és a valóságnak megfelelnek.

3.5.

A szállásadónak meg kell adnia a szálláshirdetés feladásakor a számlázási információkat a Szolgáltató részére, melyet a Szolgáltató az Adatvédelmi nyilatkozatnak (http://montenegrodirekt.com/adatvedelmi-nyilatkozat) megfelelően kezel.

3.6.

Bármiféle, a szálláshellyel kapcsolatos változást a Szállásadónak aktualizálnia kell a szálláshirdetésében, hogy a hirdetésben megjelenő adatok a valóságnak megfeleljenek.


4.       A Szolgáltató vállalásai

4.1.

Szolgáltató biztosítja, hogy a szállás minőségéről és feltételeiről, a mindenkori tarifákról, a Szállásadó elérhetőségéről szóló a Szállásadó által átadott információkat minden esetben a Szállásadó által megadott módon teszi közzé Weblapján.

Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy valamely információ hiányos, vagy a valóságtól eltérő lehet, úgy ezt jelezheti a Szállásadó részére, valamint jogosult a 11.2 pont alapján eljárni.

4.2.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Szállásadó által kifizetett szálláshirdetés a szerződés érvényességi ideje alatt a Szolgáltató rendszerén keresztül elérhető legyen.

4.3.

A Szolgáltató biztosítja a Szállásadó által megküldött információk (szöveg, árak, képek, helykoordináták, stb.) megjelenítését, de jogosult ezeket a szolgáltatás javítása céljából, indokolt esetben korlátozni.

4.4.

Szolgáltató tájékoztatja a Szállásadót a szolgáltatásában bekövetkező bármilyen változásról, mint pl.:

•     Rendelkezésre állási problémák

•     Feltétel rendszerek változása

4.5.

A Szolgáltató a Felhasználóktól esetlegesen tévedésből hozzá érkezett szálláshirdetésekkel kapcsolatos információ- és árajánlat-kérési, illetve egyéb szállásfoglalással kapcsolatos megkereséseket nem köteles továbbítani a Szállásadó felé és nem köteles azokra válaszolni.

4.6.

A Szolgáltató a Szállásadó regisztráció során megadott személyes információit az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli (http://montenegrodirekt.com/adatvedelmi-nyilatkozat).

4.7.

A Szolgáltató által üzemeltetett Weblap használatával a Felhasználók tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy a használat során vagy a Felhasználói regisztrációkor megadott személyes adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezelje (http://montenegrodirekt.com/adatvedelmi-nyilatkozat).

4.8.

Szolgáltató Weblapjának felhasználási feltételei megfelelnek az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.


5.       Pénzügyi szolgáltatók

5.1.

A Szállásadó által a szálláshirdetői felületre integrálva igénybe vehető a következő Szolgáltatóval szerződött Pénzügyi szolgáltatók online fizetési megoldásai:

Borgun hf.
Székhely:
Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland
Cégjegyzékszám: 440686-1259

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
Székhely: Boulevard Royal L-2449, Luxemburg

6.       A szerződés érvényessége

6.1.

Jelen Szerződés a Szállásadó illetve a Felhasználó aláírásával lép érvénybe és határozatlan időtartamra köttetik.

6.2.

Látogatók esetében a szerződés a látogatói regisztrációkor lép életbe.

6.3.

Szállásadók esetében a megállapodás a szállásadói rendszerbe történő regisztrációkor lép életbe.


7.       Szellemi termék tulajdonjoga

7.1.

A konkrét szálláshirdetések tartalmán kívül a Weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Szolgáltató nem járul hozzá az Weblap bármely tartalmának üzleti célú felhasználásához, másolásához, hasznosításához, többszörözéséhez, terjesztéséhez.

Bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató írásbeli engedélyének birtokában lehetséges.

A felhasználás típusától függően a Szolgáltató díjat szabhat meg a Weblap adatainak felhasználásáért. Engedély nélküli felhasználás esetén jelen ÁSZF 10. pontja alapján a Szolgáltató kötbért jogosult kiszámlázni.

7.2.

A portállal és annak adatbázisával kapcsolatos jogok kizárólag a Szolgáltatót illetik. A Szolgáltató tulajdonát képezi a portál szervezésével és működtetésével kapcsolatos know-how. Know-how alatt értjük a portállal kapcsolatos küllemi, keresési, ajánlási és hirdetési stratégiák használatát.


8.       Személyes adatok védelme

A Weblap üzemeltetése során a Felhasználók (akár Látogatók, akár Szállásadók) részéről önkéntes hozzájárulásukkal különféle személyes információk és adatok kerülhetnek a Szolgáltató birtokába.

Az adatkezelés módját a mindenkor hatályos Adatvédelmi nyilatkozat tartalmaz, amely a http://montenegrodirekt.com/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon érhető el.


9.       Felelősség

9.1.

A Szolgáltató a szálláshirdetés tartalmáért nem felel, ennek szöveges és képes tartalmáért, minden esetben a Szállásadó a felelős és a tartalomnak a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelőnek kell lenni. A Szolgáltató nem tudja ellenőrizni minden egyes szálláshirdetés tartalmát. Amennyiben a Szolgáltató észreveszi a jogsértő magatartást, a szálláshirdetést előzetes figyelmeztetés nélkül törölheti a rendszerből. A hirdetés és esetleges kiemelések díját ez esetben nem köteles visszatéríteni a Szállásadó részére.

9.2.

A Szolgáltató nem felel a szálláshirdetések tartalmának hiányosságáért, illetve annak minőségéért, de amennyiben észreveszi ezt, akkor a Szolgáltatónak joga van írásban megkérni a Szállásadót a hirdetés minőségének illetve a hiányzó adatok javítására a Weblap minőségi megjelenésének érdekében. Amennyiben ezt a Szállásadó nem teszi meg, úgy a Szolgáltatónak írásbeli jelzés kíséretében joga van törölni a szálláshirdetést a szálláshirdetési díj fennmaradó hirdetési időszakra arányosított részének visszafizetése mellett.

9.3.

Továbbá a Szolgáltató nem felel a szálláshirdetések tartalmában megjelenő szállások minőségéért, a Szállásadó szolgáltatásainak piacképességéért, illetve a Szállásadó kapcsolódó szolgáltatatásainak valódiságáért.

9.4.

A Szolgáltató felelőssége a kifizetett szálláshirdetések és kiemelési szolgáltatások megjelentetése a Weblapon.

A Szolgáltató nem tudja kontrollálni és nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Szállásadó által megrendelt szálláshirdetések által a Szállásadónak mennyi megkeresése/vendégéjszakája és ez által üzleti haszna keletkezik. Amennyiben a Szállásadó úgy ítéli meg, hogy számára nem érkezett elég megrendelés, ezen a címen semmilyen kárpótlás nem illeti meg, valamint ez nem minősül szerződésszegésnek. A Szolgáltató csupán a kifizetett hirdetés megjelentetését vállalja.

9.5.

Amennyiben egy Látogató a Weblapon keresztül talált információk alapján felveszi a kapcsolatot egy Szállásadóval, ekkor a Látogató és a Szállásadó között közvetlen kapcsolat jön létre. Amennyiben bármilyen szolgáltatás vagy termékcsere történik köztük, az a Látogató és a Szállásadó közti önálló ügylet, teljesen független a Weblap Szolgáltatójától. Ezért az ügyletért felelősséggel csupán a Szállásadó és a Látogató felelős.


10.       Kötbérfizetési kötelezettség

A Weblap tartalmi elemeinek, oldalainak, képeinek másolása a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül tilos. A Weblap tartalmi elemeinek, képeinek, oldalainak másolása esetén, amennyiben az a Szolgáltató engedélye nélkül megjelenik másik természetes vagy jogi személy honlapján, vagy bármilyen nyomtatott formában, illetve egyéb elektronikus megjelenési formában, úgy a Szolgáltató 120.000 Ft / nap kötbért jogosult kiszámlázni a jogosulatlan felhasználásért. Az engedély nélküli tartalomhasználattal okozott kár mértékét a Szolgáltató nem köteles igazolni.

A Szolgáltató a tartalom engedély nélküli másolása esetén minden jogi lépést megtehet a kötbér befizetésének érvényesítése érdekében (hivatalos közjegyzői, és ügyvédi tanúsítás beszerzése).

A fenti kötbérfizetési kötelezettség jelen ÁSZF-re (mint a Weblap szerves tartalmi részére) is vonatkozik.


11.    Vegyes rendelkezések

11.1.

A Szállásadó köteles a Szerződésben nyilvántartott bármely adatában bekövetkezett valamennyi változást a Szolgáltató részére maximum 5 munkanapon belül bejelenteni.

11.2.

Szerződő Felek egyező akarattal állapítják meg azt is, hogy a jelen szerződés a létrejöttével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Szerződő Felek minden egyéb korábbi, akár szóbeli, akár írásbeli - a jelen szerződés tartalmára vonatkozó - megállapodását.

11.3.

Ha vitás kérdés merül fel a jelen szerződés bármely rendelkezésének az értelmezésével, alkalmazásával vagy a felmondási okkal kapcsolatban, bármelyik fél írásban kérheti, hogy a Felek a kéréstől számított tíz (10) munkanapon belül megbeszélést tartsanak és próbálják rendezni a vitás kérdéseket illetékes vezetőik tárgyalásai útján. Az egyeztetéseken döntési jogkörrel rendelkező személyek vesznek részt, akik jóhiszeműen tárgyalnak a vitás kérdések megoldása érdekében, mielőtt más rendelkezésre álló jogorvoslatot vennének igénybe.

11.4.

Szerződő Felek a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására - a pertárgy értékétől függően - a Mosonmagyaróvári Bíróság (Magyarország) kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.5.

E szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános és a vállalkozásra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

11.6.

Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket - a jogszabályi rendelkezések betartásával - szükség esetén egyoldalúan módosítani, Szerződő Partner egyidejű, írásbeli értesítése mellett.A Weblap Felhasználója a Weblap látogatásával és használatéval automatikusan elfogadja és önmagára érvényesnek tekinti a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételeket. 

Kelt: 2016. 02. 24.

 

Kiemelt Szállások

Aktuális események

Információ

Szállásadóknak

Szálláshirdetéseit bankkártyával is fizetheti
Borgun hf. pénzügyi partnerünk segítségével:

Csatlakozz hozzánk!

    

Feliratkozás hírlevélre

Iratkozz fel a legfrissebb
eseményekért és információkért!

Copyright © 2015 MontenegroDirekt
A weboldal az Európai Unió
támogatásával valósult meg.